Olet täällä: Palvelut > Pääsuunnittelu >


Pääsuunnittelu

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (MRL 120§).

Jokaisella omakotitalon rakennusprojektilla täytyy olla asiantunteva pääsuunnittelija, joka vastaa rakennusprojektin kokonaissuunnitelmista, yhteensopivuudesta ja huolehtii tarvittavat lähtötiedot suunnittelijoille.

Pääsuunnittelija kannattaa valita jo tontin valinta vaiheessa tai viimeistään kun tontti on hankittu. Jos pääsuunnittelija ja lupasuunnittelija on eri henkilö, kannattaa pääsuunnittelija olla myös valittu jotta suunnitelmien tasoon ja sisältöön voidaan vaikuttaa ajoissa mahdollisimman paljon.

Pääsuunnittelun osalta käytetään KSE-95 sopimusehtoja.

Pyydä tarjous

 

 

 

Pääsuunnittelijan tehtävät

1.) Lupakuvien laatiminen
(jos erillistä lupasuunnittelijaa ei ole)

2.) Huolehtii, että lähtötiedot suunnitteluun ovat ajantasaiset ja ristiriidattomat

3.) Huolehtii suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta.

4.) Varmistaa eri alojen suunnittelijoiden suunnitelmien ristiriidattomuuden

5.) Varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tiedossa omien suunnitelmiensa vastuualueet

6.) Yhteydenpito hankkeen eri osapuolten kanssa

7.) Käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen yhdessä rakennuttajan kanssa

 

 

WebDesign Kubanne 2013 • www.kubanne.fi