Olet täällä: Palvelut > Vastaava työnjohtaja >


Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja on työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (MRL  122 §).

Vastaavan työnjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että:
1.) Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusviranomaiselle
2.) Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
3.) Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja virheiden johdosta
4.) Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muuten määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisessa työvaiheessa
5.) Rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testausasiakirjat sekä muut tarvittavat asiakirjat (MRA 73§).

Jokaista lupaa edellyttävässä rakennustoimenpiteessä on oltava vastaava työnjohtaja. Rakennustoimenpidettä ei saa aloittaa ennen kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Yhteyttä kannattaa ottaa hyvissä ajoin heti rakennushankkeen käynnistyessä ennen kuin rakennuslupaa haetaan tai sopimuksia urakoitsijoiden/talotehtaiden kanssa solmitaan. Suunnitteluvaiheessa määräytyy suurin osa rakennuskustannuksista ja silloin niihin voidaan vielä vaikuttaa eri valinnoilla. Valinnoista kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa, jolloin suunnitelmiin saadaan myös toteuttamisen näkökulma.

Jos vastaava työnjohtaja on sama henkilö kuin pääsuunnittelija, yhteyttä kannattaa ottaa jo tontin hankintavaiheessa.
(ks.
pääsuunnittelija).

Pyydä tarjous

 

 

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

1.) Perehtyminen rakennus –ja rakennepiirustuksiin

2.) Tilaaja on läsnä rakennuspuolen rakennusvalvonnan edellyttämät tarkastukset

3.) Täyttää pientalotyömaan valvontakirjaa

4.) Tarkastaa ja sopii rakennuspuolen asiakirjojen (pientalotyömaan tarkastusasiakirjan) edellyttämät mallit

5.) Valvoo, että rakennusurakoitsija noudattaa työturvallisuusvelvoitteita

6.) Tarkistaa ja hyväksyy poikkeamat suunnitelmista rakennustyön osalta

7.) Antaa eri ammattialojen yritysten ja henkilöiden yhteystietoja

8.) Toimii maksuerien hyväksyjänä

9.) Pitää yhteyttä rakennuttajaan

10.) Viikoittaiset työmaakäynnit 

 

WebDesign Kubanne 2013 • www.kubanne.fi